UPTR & Partners

Beschrijving

UPTR & Partners

UPTR is de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers die de Belgische Transport- en Logistieke ondernemers vertegenwoordigd op een regionaal, nationaal en Europees niveau.

UPTR biedt een brede waaier van diensten, juridische bijstand aan en dit alles om de administratieve last van de transport- en logistiekeondernemingen van vandaag te verminderen.