Terugvordering BTW

Beschrijving

Terugvordering BTW

De BTW betaald op de beroepskosten gemaakt in het buitenland (diesel, péages, huur, takeldienst, herstellingen,…) is terugvorderbaar. Nog te veel bedrijven zijn hiervan niet op de hoogte en grijpen naast een niet verwaarloosbare financiële inbreng.

Deze terugvorderingsaanvragen van de BTW kunnen per trimester, semestrieel of jaarlijks worden ingediend, in functie van een minimum bedrag dat door de fiscale autoriteiten van de betrokken landen wordt opgelegd.

Wij stellen u al onze fiscale en internationale ervaring ter beschikking, van de indiening van uw dossier tot de uiteindelijke terugbetaling. De dagelijkse opvolging in verschillende talen is onze zorg en niet de uwe!