Mercurius Insurance Brokers

Beschrijving

Mercurius Insurance Brokers

Mercurius Insurance Brokers bv is ontstaan uit de gezamenlijke wens van verzekeringsmakelaars
DAP en MAXEL, onder toezicht van UPTR, om bedrijven in de sector Transport & Logistiek een
makelaarskantoor aan te bieden dat gespecialiseerd is in verzekeringen met betrekking tot transport
en goederenbehandeling. Mercurius, god van handel en reizen in de Romeinse mythologie, kon deze
ambitie voor uitmuntendheid niet beter symboliseren.
Onder toezicht van een team van multidisciplinaire experts centraliseert Mercurius Insurance
Brokers de essentiële vaardigheden voor optimale ondersteuning van een professioneel transportof
logistiek bedrijf (vlootbeheer: BA en omnium, CMR, BA uitbating, brand, milieu, rechtsbijstand,
arbeidsongevallenverzekering, bedrijfsleidersverzekering, enz.).
Mercurius Insurance Brokers is door de FSMA, de autoriteit voor fi nanciële diensten en markten
(www.fsma.be) erkend als verzekeringsmakelaar onder KBO-nummer 0785.284.581.